วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและแผนการเทรด ประจำวันที่ 08 มีนาคม 2019 วันนี้มีการประกาศที่สำคัญ อย่างมากของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศอัตราการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาและในส่วนของการประกาศประเทศแคนาดาก็คือการประกาศการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานรวมทั้งอัตราการว่างานของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องจัดทำอย่างมากในวันนี้

Facebook Comments