ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า ในการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ของธนาคารพาณิชย์ครั้งต่อไปนั้น จะไม่มีการตรวจสอบ “เชิงคุณภาพ”

0
546

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า ในการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ของธนาคารพาณิชย์ครั้งต่อไปนั้น จะไม่มีการตรวจสอบ “เชิงคุณภาพ” หากธนาคารเหล่านั้นสามารถผ่านการตรวจสอบอย่างเพียงพอก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ การวิเคราะห์และตรวจสอบเงินทุนที่ครอบคลุม (CCAR) กำหนดให้ธนาคารต่างๆ ต้องผ่านการทดสอบทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้ทำการซื้อคืนหุ้น และ/หรืออนุมัติแผนการจ่ายเงินปันผล แต่ในขณะนี้ เฟดจะยกเลิกการทดสอบดังกล่าวสำหรับธนาคารที่ผ่านการทดสอบ CCAR มาเป็นปีที่ 4

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/iq29/2964199

Facebook Comments