ECB ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ สู่ระดับ 1.1%

0
544

ECB ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีนี้ สู่ระดับ 1.1% จากเดิมที่คาดการณ์ในเดือนธ.ค.ปีที่แล้วว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 1.7% ขณะเดียวกัน ECB ส่งสัญญาณว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปอย่างน้อยจนถึงสิ้นปีนี้

นอกจากนี้ ECB ยังประกาศเปิดตัวเปิดตัวโครงการปล่อยเงินกู้ครั้งใหม่เพื่อช่วยเหลือภาคธนาคารในการปล่อยสินเชื่อในยูโรโซน โดย ECB จะปล่อยเงินกู้รีไฟแนนซ์ระยะยาวรายไตรมาสครั้งที่ 3 (TLTRO-III) ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนก.ย.ในปีนี้ และสิ้นสุดในเดือนมี.ค.2564  โดยเงินกู้แต่ละงวดมีอายุ 2 ปี

ทั้งนี้ TLTRO เป็นโครงการปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำของ ECB ให้แก่ธนาคารต่างๆ เพื่อให้ธนาคารเหล่านี้ปล่อยสินเชื่อแก่ผู้บริโภค และนักลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยโครงการ TLTRO ครั้งนี้ นับเป็นโครงการปล่อยเงินกู้ครั้งที่ 3 ของ ECB นับตั้งแต่ปี 2557

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/iq29/2964682

Facebook Comments